• One
  • Two
  • Three
  • Four
  • Four
Adresa Romania Baia Mare Str. George Cosbuc 25A/19 (Atrium) Fax/Tel: (+40)362-800-999 Miklos Feher: (+40)742-129-611 Email:m.feher@avocat-baia-mare.ro
Noi va protejam interesul
Office
Despre profesia de avocat...
Rolul unui cabinet de avocatura este acela de traduce, intr-un limbaj juridic, coerent, dorintele clientului care ii incredinteaza apararea sa. Misiunea unui avocat ii impune indatoriri si obligatii multiple, uneori aparent contradictorii fata de client, tribunale si celelalte autoritati, fata de profesia sa si fiecare coleg in parte.
Potrivit legii, exercitarea profesiei de avocat este supusa urmatoarelor principii fundamentale:
  • principiul legalitaţii
  • principiul libertaţii
  • principiul independenţei
  • principiul autonomiei şi descentralizarii
  • principiul pastrarii secretului profesional
In condiţiile legii, avocatul asigura asistenta şi reprezentare juridica in faţa instanţelor judecatoreşti, a autoritatilor cu atributii jurisdictionale, a notarilor publici si a executorilor judecatoreşti, a organelor administratiei publice, a institutiilor si a altor persoane juridice. Asistarea si reprezentarea clientului de catre un cabinet de avocatura cuprinde toate actele, mijloacele si operatiunile permise de lege si necesare ocrotirii si apararii intereselor clientului. Probitatea, spiritul de dreptate si onestitatea sunt conditii ale credibilitatii avocatului şi profesiei. Clientul e informat (cu promptitudine, in mod conştiincios, corect si cu diligentă) de catre avocat cu privire la evolutia cazului ce i-a fost incredinţat.
Cosmetica canina